MENY

Startside
Om firmaet
Utdanning
Tjenester
Yrkeserfaring
Referanser
Kontakt

Yrkeserfaring

Yrkeserfaring - Eget firma

Stilling: Selvstendig konsulent

 

Juli 2013 - Mars 2014

 

Comptel Communications AS

CI – Comptel Inventory.

Neste generasjons inventar-/ operasjonell støttesystem for Telecom industrien.

Arbeidsområder: Videreutvikling av funksjonalitet for ruting av fiberbaserte tjenester i aksessnettverk.

 

Jan 2010 - Juni 2013

 

Egne prosjekter i regi av SoftCraft AS

iPhone app: Challenge!

Strategispill basert på det klassiske brettspillet Agon, med mulighet for å spille enten lokalt eller over nettet.

iPhone app: Kommunalia

Gir tilgang til informasjon om og fra samtlige norske kommuner og fylkeskommuner.

iPhone app: Norsk portokalkulator.

Beregner pris for alle brev- og pakketjenester tilbudt av Posten Norge til privatpersoner på avsendersiden.

Arbeidsområder: Idéutvikling, design, koding, testing, markedsføring

Teknologibasis: iOS, Objective C, Xcode

 

Sep 2007 - Des 2008

 

Comptel Communications AS

CI – Comptel Inventory.

Neste generasjons inventar-/ operasjonell støttesystem for Telecom industrien.

Arbeidsområder: Rammeverk for automatisk generering av Java klasser basert på Enterprise Architect modelldefinisjon, med Hibernate annotasjoner for ORM mapping og nødvendige Spring konfigurasjoner. Automatisk generering av database skjema basert på genererte klasser. Rammeverk for aksess av TCL basert funksjonalitet på klassisk NIMS RPC server fra Java forretningskode, basert på XMLRPC/ HTTP protokoller. Integrasjon av Internet Explorer ActiveX kontroll i klassisk NIMS brukergrensesnitt; og toveis kommunikasjon mellom disse.

Teknologibasis: 3-lags arkitektur med Web klienter, applikasjonsserver og databaseserver. Hibernate Query Language, SQL og JDBC mot Oracle 10g database, forretningskode i Java, Java Server Faces basert brukergrensesnitt og Spring applikasjonsrammeverk.

 

Okt 2005 - Juli 2007

 

Comptel Communications AS

NIMS – Network Information Management System.

Geografisk informasjons-/ dokumentasjonssystem for Telecom industrien.

I drift hos Telenor, TeleDanmark, Telefónica O2 Czech Republic.

Arbeidsområder: Integrasjon av NIMS mot Telenor system ved bruk av MQSeries, generisk søkefunksjonalitet basert på XML beskrivelser, dynamisk generering av menyer basert på XML beskrivelser, definisjon av format for og import av utstyrsbibliotek, introduksjon av TCL/ C basert XML parser, ruting relaterte brukerfunksjoner, funksjonalitet for planleggingsstøtte, videreutvikling av verktøy for definisjon og generering av TCL objekt klasser, opplæring av prosjektdeltakere i samme, konfigurasjonsregler for objekt klasser, automatisk generering av Windows skjermbilder, generisk aksess av ActiveX kontroller fra TCL, applikasjon for skjematisk presentasjon av kurser, generering av utstyrsskjematikk, inn- og avspilling av makroer for grafisk editering, grafiske funksjoner, håndtering av ortofoto som grunnkart, plotting av kart- og nettdata, database funksjoner som lagrede prosedyrer (Java) på server, ytelsesforbedring, porting av C kode og brukergrensesnitt fra Unix til Windows, feilsøking internt og hos kunde.

Teknologibasis: Windows XP PC klienter mot Unix/ Windows server, SQL og JDBC mot Oracle 9i database, applikasjonskode i TCL/BOS, basiskode i C/C++ og Java.

 

Sep 2005 - Okt 2005

 

SoftDoc 3D

Deck Load & Location.

Grafisk system for lokalisering og vektfordeling av last ombord i boreskip.

Arbeidsområder: Komplett system, reimplementasjon samt ny funksjonalitet.

 

Feb 2004 - Mars 2004

 

UNITLINK.net AS

Portfolio.

Program for beregning av verdiutvikling for aksjeportefølje.

Arbeidsområder: Komplett program.

 

Sep 2003 - Sep 2005

 

EDB Telesciences AS/ EDB Telekom AS

NIMS – Network Information Management System.

Geografisk informasjons-/ dokumentasjonssystem for Telecom industrien.

Arbeidsområder: Ref. Comptel Communications over.

 

Jan 1996 - Aug 2003

 

Incatel AS

NIMS – Network Information Management System.

Geografisk informasjons-/ dokumentasjonssystem for Telecom industrien.

Arbeidsområder: Ref. Comptel Communications over.

 

Jan 1995 - Des 1995

 

Norsk Forsvarsteknologi AS

COTS – Commercial Off The Shelf.

Generisk kommando og våpenkontroll system.

Arbeidsområder: Diverse interaktive/ grafiske verktøy for håndtering av eget fartøy og mål data, kommunikasjon mot eksterne våpenkontroll enheter.

 

Aug 1994 - Des 1994

 

Sysdeco Innovation AS

Tellus/GIMS - Geographic Information Management System.

Verktøy system for utvikling av geografiske informasjonssystemer.

Arbeidsområder: Programvare for konvertering av data fra gammel til ny database struktur, høynivå spørrespråk for aksess av systemdatabase, porting av programvare mellom ulike Unix varianter.

 

Jan 1994 - Juni 1994

 

Incatel AS

NetIS – Network Information System.

Forløper for NIMS, videreutvikling/ produktifisering av tidligere INKA system.

Arbeidsområder: Presentasjon og oppdatering av nettobjekter gjennom grafisk editering i kart og snittegning, tilpasninger av eksisterende applikasjoner, bulk lasting av nettobjekter til systemdatabase, systemtesting/ feilsøking.

 

Nov 1993 - Des 1993

 

Norsk Forsvarsteknologi AS

MSI90U – oppgradering.

Kommando og våpenkontroll system for ubåter av ULA klasse.

Arbeidsområder: System for testing av programvare, utvikling av demo system for MSI90U basert på standard hardware og software.

 

Mai 1993 - Des 1993

 

Digitale Kartsystemer AS

Haggis – Hydrografisk GIS.

Datafangst del av kartproduksjonssystem for Sjøkartverket.

Arbeidsområder: Brukergrensesnitt for seleksjon av objekter i kart, kombinasjon/ oppsplitting av node objekter i nettverk, brukergrensesnitt for halvautomatisk følging av linje objekter i kart.

 

Okt 1991 – April 1993

 

SysScan Mapping AS

Tellus/GIMS - Geographic Information Management System.

Verktøy system for utvikling av geografiske informasjonssystemer.

Arbeidsområder: Programvare for registrering og vedlikehold av nettobjekter

i systemdatabase, prosessering/ filtrering av grafiske data, form system for innhenting/ presentasjon av egenskapstada og grafiske data, automatisk generering av strukturkart for data modell, administrasjons/ dictionary verktøy.

 

Jan 1991 – Des 1992

 

 

Norsk Forsvarsteknologi AS

IDA.

Kommando og våpenkontroll system for sjøminer.

Arbeidsområder: Logging av meldinger i FTS (Factory Test Stand), automatisk generering av database strukturer og programkode basert på interface beskrivelser.

Hugin.

Kommando og våpenkontroll system for bombekastere.

Arbeidsområder: Programvare for nedlasting av kode til og brenning av håndterminal (Kongsberg Multipurpose Terminal), kommunikasjons programvare for samme.

NASAMS – Norwegian Adapted Surface to Air Missile System.

Kommando og våpenkontroll system for flyplass rakettforsvar.

Arbeidsområder: Basis programvare og brukergrensesnitt for håndterminal, Unix interprosess kommunikasjon.

 

Yrkeserfaring - SysScan AS / Amis AS

Stilling: Utviklingsingeniør

1988 – 1990

 

France Telecom

Geografisk informasjonssystem for France Telecoms kabelnett.

Arbeidsområder: Systemdesign, avholdelse av kurs for samarbeidspartnere, presentasjon av tekniske løsninger for kunde.

INKA – Informasjonssystem for Kabelnett

Geografisk informasjonssystem for Televerkets kabelnett.

Arbeidsområder: Programvare for registrering og vedlikehold av nettobjekter i systemdatabase, kommandospråk for utvikling av nettverks applikasjoner, systemtesting/ feilsøking, ytelses forbedring.

Yrkeserfaring - Kongsberg Våpenfabrikk AS / Norsk Forsvarsteknologi AS

Stilling: Prosjektingeniør

1985 – 1987

 

MSI90U – Multi Sensor Integrasjon for 90-årenes Ubåter

Kommando og våpenkontroll system for ubåter av ULA klasse.

Arbeidsområder: Sensorkommunikasjon, målfølging, simulering, brukergrensesnitt, automatisk kodegenerering, prosjektverktøy.

SoftCraft AS   •   Lachmanns vei 10B   •   0495 Oslo   •  www.softcraft.no

Åpningstider

Kl. 09 00 - 17 00
mandag til fredag

Kontakt

Telefon: 932 43 866

E-post:
jan.petter.nielsen@broadpark.no